Association for Computing Machinery

Committee 2016-2017


ACM Convenor: Dr. Prof. Narendra Shekokar

ACM Co-ordinator: Prof. Aruna Gawde

ACM Co-ordinator: Prof. Sudhir Bagul

Committee

Dhruvil Mehta

Chairperson

Akankshi Mody

Secretary

Dhunvi Rai

Vice-Chairperson(HR)

Aditya Dubey

Vice-Chairperson(Finance)

Hrishikesh Telang

Vice-Chairperson(Legal)

Chirag Jain

Technical/Web Head

Nikhil Kamat

Technical/App Head

Raj Chauhan

Creative Head

Nishit Sakariya

Logisitics Head

Jay Jain

Events Head

Kumpal Dhruv

Publicity Head

Yash Vora

Marketing Head


Co-Committee

Marketing

Miloni Joshi

Aditya Kapadia

Tanay Karnik

Adesh Shah

Darsh Bijoor

 

 

InfoTech

Saumitra Bose

Saumya Shah

Shreya Naik

Anant Joshi

Aneri Shah

Karan Shah

Cyprien D'cunha

 

 

Technical

Sarmista Velury

Mit Parekh

Jitendra Sachwani

Events

Shrey Nahar

Rushabh Vinchhi

Shreni Shah

Mitali Dave

 

 

Editorial

Anuj jain

Maneel Modi

Soham Khedekar

Aryanman Kothari

 

 

 

Publicity

Anushka Gangwal

Shruti Bhat

Gauri Kasar

Devansh Shah

Maitri Gosalia

 

 

 

Logistics

Dhyey Mehta

Romit Shah

Bhavik Shah

Pratik tated

 

 

Soft Creatives

Zahan Shahna

Prasad Sawant

Mihir Manjrekar

 

 

 

Hard Creatives

Nidhi Kotian

Niti Shah

Aarti Jain

 

Copyright ©DJSCOE-ACMTM

Developer:  Chirag Jain